Recent Geyser Activity
Interval Between Eruptions 
Most recent data collected March 2004
If no 2003 data is available, 2002 data is shown
and cells are shown with light gray background
           
Compiled By Ralph Taylor
Activity for the most recent week with recorded activity
Geyser Start Date Last Update Intervals Min Mean Median Max Coef. Of Variation
Aurum 24-Dec-03 31-Dec-03 51 02:40 03:20 03:12 05:04 16.19%
Beehive 16-Dec-03 23-Dec-03 3 11:16 17:43 17:51 24:04 36.11%
Boardwalk 17-Dec-03 24-Dec-03 1 14:51 14:51 14:51 14:51 --
Depression 4-Oct-03 11-Oct-03 20 07:17 8:16 8:09 10:12 9.66%
Lion (series) 24-Dec-03 31-Dec-03 19 06:50 09:12 09:08 12:22 18.88%
Little Cub 24-Dec-03 31-Dec-03 132 00:51 01:12 01:15 02:12 15.78%
Little Squirt 24-Dec-03 31-Dec-03 3 48:39 56:25 58:40 61:57 12.28%
North Goggles 1-Oct-03 8-Oct-03 10 02:50 20:36 19:42 52:32 73.28%
Plate 24-Dec-03 31-Dec-03 45 02:47 03:44 03:43 05:16 12.36%
Plume 24-Dec-03 31-Dec-03 134 00:46 01:15 01:08 06:15 43.60%
                 
Artemisia 24-Dec-03 31-Dec-03 14 07:17 12:16 11:28 17:17 22.51%
Baby Daisy 24-Dec-03 31-Dec-03 207 00:23 00:48 00:49 1:45 24.28%
Castle (w/o minors) 24-Dec-03 31-Dec-03 11 12:16 12:33 12:34 12:52 1.56%
Castle (minor-major) 24-Dec-03 31-Dec-03 2 06:22 06:24 06:24 06:26 0.74%
Castle (1st post minor) 24-Dec-03 31-Dec-03 2 13:20 13:23 13:23 13:26 0.53%
Daisy 24-Dec-03 31-Dec-03 59 02:02 02:51 02:41 04:34 17.86%
Grand 24-Dec-03 31-Dec-03 20 08:51 09:02 11:36 13.38% 13.38%
Grotto 24-Dec-03 31-Dec-03 18 04:08 10:51 06:30 37:36 90.19%
Grotto (marathons) 24-Dec-03 31-Dec-03 3          
Oblong 24-Dec-03 31-Dec-03 21 3:26 8:05 6:51 18:54 57.53%
Old Faithful (all intervals) 24-Dec-03 31-Dec-03 111 01:05 01:31 01:31 1:58 8.15%
Old Faithful (Long) 24-Dec-03 31-Dec-03 108 01:21 01:31 01:31 1:58 6.93%
Old Faithful (Short) 24-Dec-03 31-Dec-03 3 01:05 01:07 01:06 1:12 5.59%
Pyramid 2-Oct-03 9-Oct-03 56 02:39 03:02 03:02 3:31 5.85%
Rift 24-Dec-03 31-Dec-03 11 13:50 16:50 16:58 19:56 10.31%
Riverside 16-Nov-03 23-Nov-03 28 05:52 06:10 06:08 6:46 4.35%
West Triplet 24-Dec-03 31-Dec-03 25 02:50 06:53 06:02 13:40 45.21%
   
Spouter 8-Dec-03 15-Dec-03 30 03:18 05:45 05:09 09:54 29.60%
   
Fountain Geyser 24-Dec-03 31-Dec-03 35 00:23 04:50 05:10 11:04 39.06%
Great Fountain 24-Dec-03 31-Dec-03 13 10:22 12:55 11:39 19:48 22.87%
Pink Geyser 24-Dec-03 31-Dec-03 32 05:07 05:23 05:21 05:47 2.82%
   
Echinus 24-Dec-03 31-Dec-03 13 08:54 13:24 11:09 21:27 35.60%
   
Hillside 1-Oct-03 8-Oct-03 5 20:58 33:08 24:38 53:51 43.64%
Lone Pine 1-Oct-03 8-Oct-03 7 25:06 26:45 26:43 30:54 7.63%
Activity for the most recent month
Geyser Start Date Last Update Intervals Min Mean Median Max Coef. Of Variation
Aurum 30-Nov-03 31-Dec-03 211 01:30 03:32 03:15 7:46 24.07%
Beehive 30-Nov-03 31-Dec-03 4 11:16 16:47 15:54 24:04 33.09%
Boardwalk 30-Nov-03 31-Dec-03 1 14:51 14:51 14:51 14:51 --
Depression 10-Sep-03 11-Oct-03 87 6:48 8:11 8:04 10:37 10.18%
Lion (series) 30-Nov-03 31-Dec-03 41 05:10 09:09 08:58 13:54 22.94%
Little Cub 30-Nov-03 31-Dec-03 617 00:50 01:08 01:07 02:43 20.81%
Little Squirt 30-Nov-03 31-Dec-03 12 35:58 66:23 63:49 94:42 24.25%
North Goggles 7-Sep-03 8-Oct-03 13 02:50 25:32 21:50 81:14 83.73%
Plate 30-Nov-03 31-Dec-03 214 02:34 03:28 03:25 06:28 15.18%
Plume 30-Nov-03 31-Dec-03 710 00:44 01:02 00:59 06:15 28.58%
   
Artemisia 30-Nov-03 31-Dec-03 59 07:17 12:39 12:02 20:44 20.00%
Baby Daisy 30-Nov-03 31-Dec-03 929 00:19 00:48 00:48 1:45 24.14%
Castle (w/o minors) 30-Nov-03 31-Dec-03 31 12:16 12:46 12:43 14:52 3.85%
Castle (minor-major) 30-Nov-03 31-Dec-03 12 03:00 05:46 05:36 09:14 35.45%
Castle (1st post minor) 30-Nov-03 31-Dec-03 11 13:06 13:29 13:26 14:00 1.78%
Daisy 30-Nov-03 31-Dec-03 266 02:02 02:48 02:39 05:47 16.05%
Grand 1-Dec-03 31-Dec-03 0 06:47 09:21 09:15 14:31 15.84%
Grotto 30-Nov-03 31-Dec-03 76 04:08 09:54 05:55 37:36 90.63%
Grotto (marathons) 30-Nov-03 31-Dec-03 13          
Oblong 30-Nov-03 31-Dec-03 91 2:19 7:38 5:34 34:32 65.38%
Old Faithful (all intervals) 3-Dec-03 31-Dec-03 488 00:45 01:31 01:32 1:59 8.44%
Old Faithful (Long) 3-Dec-03 31-Dec-03 475 01:15 01:32 01:32 1:59 6.77%
Old Faithful (Short) 3-Dec-03 31-Dec-03 12 00:45 01:03 01:05 01:12 12.37%
Pyramid 8-Sep-03 9-Oct-03 243 02:35 02:58 02:56 3:58 7.37%
Rift 30-Nov-03 31-Dec-03 50 04:26 15:03 15:34 22:30 25.32%
Riverside 24-Oct-03 23-Nov-03 121 05:52 06:12 06:04 6:50 4.57%
West Triplet 30-Nov-03 31-Dec-03 116 02:30 06:25 06:09 13:50 46.84%
     
Spouter 15-Nov-03 15-Dec-03 127 03:00 05:41 05:12 11:36 30.58%
   
Fountain Geyser 30-Nov-03 31-Dec-03 143 00:23 05:13 05:19 11:04 25.28%
Great Fountain 30-Nov-03 31-Dec-03 62 09:45 12:09 11:57 19:48 14.23%
Pink Geyser 30-Nov-03 31-Dec-03 138 04:59 05:24 05:22 06:17 3.79%
   
Echinus 30-Nov-03 31-Dec-03 31 07:51 00:55 11:09 18:12 102.88%
   
Hillside 8-Sep-03 8-Oct-03 13 20:58 55:43 53:51 93:07 51.19%
Lone Pine 7-Sep-03 8-Oct-03 29 18:43 25:26 26:02 30:57 12.00%
All electronically recorded activity for 2003
Geyser Start Date Last Update Intervals Min Mean Median Max Coef. Of Variation
Aurum 21-Jun-03 31-Dec-03 857 01:30 05:17 04:29 24:05 50.31%
Beehive 21-Sep-03 31-Dec-03 63 10:45 18:19 18:08 31:48 24.44%
Boardwalk 1-Jan-03 31-Dec-03 162 00:44 43:07 24:05 1560:03 288.17%
Depression 2-Feb-03 11-Oct-03 616 6:00 7:48 7:43 15:07 12.09%
Lion (series) 2-Feb-03 31-Dec-03 483 04:22 09:03 08:42 18:18 24.70%
Little Cub 21-Jun-03 31-Dec-03 4560 00:44 00:59 00:55 02:57 20.51%
Little Squirt 4-Jan-03 31-Dec-03 75 34:31 73:48 68:18 231:00 34.96%
North Goggles 26-May-03 8-Oct-03 78 00:30 29:48 22:07 113:22 96.48%
Plate 1-Jan-03 31-Dec-03 2962 00:24 02:54 02:53 11:26 21.77%
Plume 3-Jan-03 31-Dec-03 6110 00:22 00:58 00:54 08:51 31.47%
   
Artemisia 1-Jan-03 31-Dec-03 475 07:02 12:51 12:41 29:10 21.92%
Baby Daisy 22-Jun-03 31-Dec-03 6060 00:18 00:45 00:45 1:45 24.88%
Castle (w/o minors) 1-Jan-03 31-Dec-03 455 12:03 12:46 12:45 15:50 2.66%
Castle (minor-major) 1-Jan-03 31-Dec-03 127 02:00 06:06 05:38 11:30 37.87%
Castle (1st post minor) 1-Jan-03 31-Dec-03 117 12:37 13:42 13:40 14:40 2.89%
Daisy 1-Jan-03 31-Dec-03 3497 01:11 02:30 02:27 05:50 14.05%
Grand 1-Jan-03 31-Dec-03 884 05:54 09:50 09:53 14:31 14.19%
Grotto 23-Jun-03 31-Dec-03 460 02:44 09:59 06:01 40:47 88.18%
Grotto (marathons) 23-Jun-03 31-Dec-03 79 35:17 58:55 55:45 108:34 28.05%
Oblong 1-Jan-03 31-Dec-03 1222 2:19 6:58 6:09 44:44 54.13%
Old Faithful (all intervals) 1-Jan-03 31-Dec-03 5539 00:45 01:31 01:32 2:04 9.50%
Old Faithful (Long) 1-Jan-03 31-Dec-03 5289 01:15 01:32 01:33 2:04 6.77%
Old Faithful (Short) 1-Jan-03 31-Dec-03 250 00:45 01:03 01:04 1:14 8.48%
Pyramid 21-Jun-03 9-Oct-03 783 02:34 02:58 02:55 5:51 9.03%
Rift 1-Jan-03 31-Dec-03 553 03:00 15:51 15:54 40:55 25.76%
Riverside 2-May-03 23-Nov-03 784 05:12 06:15 06:20 6:54 5.25%
West Triplet 1-Jan-03 31-Dec-03 1172 01:06 06:48 07:12 19:18 46.16%
     
Spouter 1-Jan-03 15-Dec-03 1461 02:54 05:40 05:27 13:15 28.24%
   
Fountain Geyser 1-Jan-03 31-Dec-03 1461 00:23 05:17 05:21 11:04 18.74%
Great Fountain 1-Jan-03 31-Dec-03 698 05:03 12:21 12:10 19:48 12.27%
Pink Geyser 1-Jan-03 31-Dec-03 1597 04:50 05:28 05:29 08:56 4.50%
   
Echinus 14-Mar-03 31-Dec-03 1401 02:15 05:00 03:39 90:12 137.60%
   
Hillside 1-Jan-03 8-Oct-03 100 14:10 68:03 42:28 1000:33 159.73%
Lone Pine 1-Jan-03 8-Oct-03 197 16:32 24:00 24:00 40:03 16.83%